Ongevoelig en onsimpatiek.

Ek is ongevoelig en onsimpatiek.

As jy kies om ontrou te wees aan jou man en kinders en rond te flerrie met ‘n ander man.

As jy kies om dislojaal te wees teenoor die maatskappy waarvoor jy werk vir persoonlike finansiele gewin.

As jy kies om oneties optetree in jou persoonlike en proffesionele lewe.

As jy kies om gunsies en gawes uittedeel waar jy kom.

Jammer – elke hond kry sy dag – maar ‘n teef kry twee!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s